triangle circle square diamond

Person: Miron Białoszewski